Systemy oddymiania

W ramach bezpieczeństwa pożarowego wykonujemy również systemy oddymiania, przewietrzania oraz napowietrzenia. System oddymiania umożliwia usunięcie dymu, gorącego powietrza i gazów toksycznych z dróg ewakuacyjnych, co umożliwia przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacja z miejsc zagrożonych pożarem.

Wykonujemy systemy oddymiania zgodnego z wszystkimi obowiązującymi normami ochrony przeciwpożarowej.

Które obiekty wymagają systemu oddymiania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

„Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na (…): 4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.’’

Kiedy liczy się bezpieczeństwo postaw na:

  • – wiedzę i doświadczenie
  • – precyzję i skuteczność
  • – niezawodność i wiarygodność

 

Nie pozwól na to, aby ubezpieczyciel odmówił Tobie wypłaty odszkodowania, a materiał będący dowodem w sprawie został podważony. Przetwarzaj dane zgodnie z przepisami RODO. Bądź pewien właściwego wyboru.

Sprawdź inne

Systemy alarmowe

Posiadamy przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe dostosowane dla każdego obiektu.

Systemy monitoringu

Posiadamy podstawowe i bardzo zaawansowane rozwiązania z analityką obrazu.

Systemy sygnalizacji pożaru

Optymalne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla każdego obiektu.

Systemy ostrzegania

Wykonujemy systemy spełniają wymogi dźwiękowego systemu ostrzegawczego i nagłośnienie obiektów.

Kontrola dostępu

Wykonujemy systemy kontroli dostępu o różnym stopniu zaawansowania zarówno dla małych jak i dużych obiektów.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę