Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru SSP jest najważniejszym elementem automatyki budynkowej wczesnego wykrywania i bezbłędnej identyfikowacji zagrożenia pożarowego, natychmiastowego informowania o pożarze i skutecznego zapobiegania zniszczeniom powodowanym przez ogień. Systemy sprawdzają się we wszystkich typach obiektów, takich jak: sklepy, banki, biurowce, lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, szpitale, szkoły, placówki administracji publicznej, hotele, muzea, teatry.

Zapewniamy najwyższą jakość wykonania, niezawodność i maksymalną skuteczność wczesnego wykrywania pożaru. Wszystkie oferowane przez nas systemy SSP posiadają wymagane certyfikaty oraz atesty.

Integracja SSP z innymi systemami

Możliwość integracji systemu sygnalizacji pożaru z pozostałymi systemami zabezpieczeń umożliwia niezwłoczne zaalarmowanie użytkowników obiektu o zaistniałym zagrożeniu, rozpoczęcie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia, jego likwidacji, a także ewakuację osób znajdujących się na terenie zabezpieczanego obiektu.

SSP może być zintegrowany między innymi z:

 1. Dźwiękowymi Systemami Ostrzegania: w celu rozgłoszenia sygnałów alarmowych, komunikatów głosowych i przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej,
 2. Systemami oddymiania: w celu otwarcia klap dymowych, okien napowietrzających,
 3. Systemami gaszenia: w celu uruchomienia urządzeń gaśniczych, systemu tryskaczy,
 4. Automatyką budynkową: w celu odcięcia zasilania urządzeń elektrycznych, dopływu gazu do obiektu.

Które obiekty wymagają SSP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, systemami sygnalizacji pożarowej powinny być objęte m.in.:

 1. budynki handlowe lub wystawowe: a) jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2, b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 2. teatry o liczbie miejsc powyżej 300,
 3. kina o liczbie miejsc powyżej 600,
 4. budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
 5. sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500,
 6. szpitale (z wyjątkiem psychiatrycznych) oraz sanatoria – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
 7. domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
 8. zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 9. budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,
 10. budynki zamieszkania zbiorowego,
 11. wyznaczone archiwa, muzea oraz zabytki budowlane,
 12. ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i urzędy obsługujące organy administracji rządowej,
 13. centrale telefoniczne,
 14. garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujące więcej niż jedną kondygnację podziemną,
 15. stacje metra i kolei podziemnych;
 16. dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,
 17. banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2,
 18. biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Kiedy liczy się bezpieczeństwo postaw na:

 • – wiedzę i doświadczenie
 • – precyzję i skuteczność
 • – niezawodność i wiarygodność

 

Nie pozwól na to, aby ubezpieczyciel odmówił Tobie wypłaty odszkodowania, a materiał będący dowodem w sprawie został podważony. Przetwarzaj dane zgodnie z przepisami RODO. Bądź pewien właściwego wyboru.

Sprawdź inne

Systemy alarmowe

Posiadamy przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe dostosowane dla każdego obiektu.

Systemy monitoringu

Posiadamy podstawowe i bardzo zaawansowane rozwiązania z analityką obrazu.

Systemy oddymiania

Wykonujemy systemy oddymiania zgodnego z wszystkimi obowiązującymi normami ochrony przeciwpożarowej.

Systemy ostrzegania

Wykonujemy systemy spełniają wymogi dźwiękowego systemu ostrzegawczego i nagłośnienie obiektów.

Kontrola dostępu

Wykonujemy systemy kontroli dostępu o różnym stopniu zaawansowania zarówno dla małych jak i dużych obiektów.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę