Przemysł i zakłady produkcyjne

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników, gości, chroń mienie, zarządzaj systemami zabezpieczeń i bezpieczeństwa, monitoruj obszar, przestrzenie i procesy technologiczne, alarmuj o zagrożeniu.

Służba zdrowia

Zadbaj o bezpieczeństwo personelu, pacjentów i mienia, chroń dostęp do stref i pomieszczeń, zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, alarmuj o zagrożeniach, ewakuuj sprawnie.

Budownictwo wielorodzinne

Zadbaj o bezpieczeństwo mieszkańców, zapewnij spokój na osiedlu, chroń mienie i dostęp, zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, alarmuj o zagrożeniu, ewakuuj sprawnie.

Komunikacja publiczna

Chroń pasażerów, reaguj na akty przemocy i wandalizmu, zadbaj o bezpieczeństwo pracowników, taboru, zarządzaj ruchem na zajezdni, przepustkami i dostępem.

Oświata

Zadbaj o bezpieczeństwo podopiecznych, zwiększ zaufanie do placówki, zapobiegaj aktom wandalizmu, chroń dostęp do placówki, alarmuj o zagrożeniu, ewakuuj sprawnie.

Administracja publiczna

Zadbaj o bezpieczeństwo personelu i petentów, chroń dostęp do pomieszczeń i dokumentów, zarządzaj parkingiem, zoptymalizuj nakłady na ochronę, alarmuj skutecznie, ewakuuj sprawnie.

Infrastruktura miejska

Popraw bezpieczeństwo w obiektach infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstwach oczyszczania, gospodarki komunalnej, wspierają pracę zarządów dróg i autostrad.

Przestrzeń publiczna

Zadbaj o bezpieczeństwo mieszkańców, przyjezdnych i turystów, popraw bezpieczeństwo na ulicach, w mieście, targowiskach i giełdach, wspieraj Centra Zarządzania Kryzysowego.

Handel

Zadbaj o bezpieczeństwo klientów i pracowników, zabezpiecz towar, alarmuj skutecznie, przekazuj komunikaty, zapewnij sprawną ewakuację, zarządzaj parkingiem, zwiększ sprzedaż.

Budownictwo jednorodzinne

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych, chroń zdrowie i życie, zabezpiecz swoje mienie, bądź spokojny podczas wyjazdów i nieobecności.

Działalność gospodarcza

Zwiększ bezpieczeństwo pracowników i klientów, chroń mienie, popraw wydajność pracy, chroń informacje i dokumenty.

Hale i obiekty sportowe

Chroń zdrowie, życie i mienie, zadbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, przeprowadź sprawną ewakuacje, chroń dostęp, wspieraj.

Służby mundurowe

Dostarczamy rozwiązania z zakresy zabezpieczeń i bezpieczeństwa, które wspierające pracę Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Nadleśnictwa, Policji, Więziennictwa, Wojska itp.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę